Mobilní ostraha

Z důvodu rozšiřování objemu fyzické mobilní ostrahy byly uvedené služby soustředěny pod samostatnou divizi s novým názvem Mobilní ostraha.

Mobilní ostraha