ladexgroup.cz
Ladex Group s.r.o.

Změna zákona od roku 2017

Změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnání OZP.

Náhradní plnění je jednou z možností jak splnit zákonnou povinnost (§81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ). Ta jasně ukládá všem společnostem i organizacím s více jak 25 zaměstnanci zaměstnat osoby se zdravotním postižením, a to minimálně ve výši 4% podílu z celkového přepočteného počtu zaměstnanců.

Více o náhradním plnění zde.

Novela zákona č. 435/2004 Sb., platná od 1. října 2017 přináší změny v oblasti plnění povinného podílu zaměstnání OZP. Změny se týkají především náhradního plnění, tzn. odebírání výrobků a služeb nebo realizace zakázek od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením, což se samozřejmě týká i naší společnosti.

Co z toho pro nás i pro vás vyplývá?

Dodavatel, tedy naše společnost, může náhradní plnění dodat odběrateli, našemu klientovi, pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od doby, kdy zákazník uhradí objednané služby, vloží povinné údaje do evidence vedené MVPS.

Dosud je tato povinnost na odběrateli, tedy na vás.

Pro klienty LADEX Group spol. s r. o. se však nejedná o převratné změny.

Evidence je od 3. 10. 2017 k dispozici na webových stránkách MPSV, do které dodavatel, v tomto případě společnost Ladex Group s.r.o., zapisuje tyto údaje:

  • identifikační údaje dodavatele a odběratele,
  • cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH,
  • datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,
  • číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,
  • datum zaplacení,
  • čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců dodavatele, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

V souvislosti se zavedením evidence náhradního plnění dochází k odstranění vaší povinnosti jako odběratele, uvádět údaje o náhradním plnění v ohlášení o plnění povinného podílu. Naši klienti, tak jako doposud, budou ohlašovat Úřadu práce ČR do 15. 2. na předepsaném formuláři, zda splnili či nesplnili povinný podíl včetně způsobů jeho plnění. Nebudou však již uvádět konkrétní informace o jednotlivých dodávkách, to je už plně na nás.

Doposud bylo podmínkou zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením v ročním přepočteném počtu. V rámci novely zákona musíme zaměstnávat více než 50 % zaměstnanců OZP ve čtvrtletním přepočteném počtu.

Do kdy musí být údaje do evidence vloženy?

V části týkající se povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nabývá novela účinnosti dne 1. 10. 2017. V této souvislosti je potřeba rozlišit lhůtu pro:

  1. evidování údajů o náhradním plnění, které bylo realizováno před nabytím účinnosti předmětné novely (tj. od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017)
  2. evidování údajů o náhradním plnění, které bylo realizováno po nabytí účinnosti novely (tj. od 1. 10. 2017).

zdroj: www.mpsv.cz

Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás!

Napište nám

Můžete se nás pomocí formuláře dotázat na cokoliv, co by vás v rámci nabízených služeb zajímalo. Na vaši otázku odpovíme vždy nejpozději do druhého dne.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení mého dotazu.
Pole označená symbolem * jsou povinná. *

Náhradní plnění calculator